Close

Pro subjekty údajů

Na pověřence osobních údajů máte právo se obrátit v případě, že se Vám Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zákon o ochraně osobních údajů toto právo dává. V případě, že Vám není určité Vaše oprávnění zřejmé, neváhejte se na nás obrátit. 

Nejste si jistí?

V případě, že Vám není některé Vaše oprávnění zřejmé, neváhejte se na nás obrátit. Nezapomeňte uvést toho kdo Vaše údaje zpracovává Správce (nebo Zpracovatel) a svoje údaje nezbytné k identifikaci Vašich osobních údajů u Správce (Zpracovatele). Nejste-li si jisti zda jsme Pověřencem určitého Správce, zeptejte se formou formuláře (na telefonické dotazy tohoto charakteru nebude brán zřetel).

Máte právo na..

Máte např. právo na informace o rozsahu, účelu, či o zpracování svých osobních údajů, právo na námitky, právo být zapomenut, právo na opravu osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost osobních údajů a další. Text celého nařízení včetně Vašich práv.

Kontaktujte nás

Povinné jsou všechna políčka, abychom získali přehled o typu dotazu a mohli se s vámi pomocí kontaktních údajů lépe spojit.